OM BOKEN

Vad är då detta för slags bok? En utvärdering av vad som händer om kulturpolitikens stolta målsättningar faktiskt tas på allvar? En berättelse om kulturpolitisk bärsärkagång? En pikaresk om en konstnär som bestämmer sig för att bli kommunal tjänsteman? En bekännelse-skrift? En landsbygdsskildring? Ett lärostycke för alla som på något sätt kommer i kontakt med kulturpolitiken?


Sannolikt är den lite av allt detta. Under arbetets gång talade vi ibland om boken som en rysk roman med ett myller av karaktärer som det till sist blir omöjligt för läsaren att hålla reda på. Det skådespel som utvecklar sig dessa år i Gullspång är nämligen, trots det centrallyriska perspektivet i berättelsen, inget enmansverk. Det påminner mer om en kollektivroman. Eller om en social skulptur, ja om en hel social skulpturpark. Om klander och ära ska fördelas finns många kandidater att välja bland.


Det som präglar Staffans förhållningssätt när han möter Gullspångs kommun är den filoso-fiska dygden framför andra: förundran. De vanligast fraserna under våra samtal är ”av någon märklig anledning” och ”märkligt nog”. Staffan förundras över hur kommunen faktiskt fungerar. Han förundras, så här med lite perspektiv, över sitt eget agerande i många situationer. Och han förundras över de reaktioner hans agerande leder till. Varför gör folk så här?


Denna förmåga att förundras är en förutsättning för kritik och förändring. Den väcker följdfrågor: Varför fungerar det på detta sätt? Varför inte istället så här? Det skulle kunna vara annorlunda.   Bokens huvudperson är sårbar och självkritisk. Han är också, med rätta, stolt över mycket av det som åstadkoms. Den blick han riktar mot omgivningen är både skoningslös och kärleksfull. Denna omgivning har mycket att lära av vad som skedde dessa år.


/ David Karlsson, medförfattare, Hova, 15 april 2021

FÖRFATTARE

David rund 450px
DAVID KARLSSON
Medförfattare

David Karlsson är idéhistoriker och kulturskribent. Han har varit förläggare på bokförlaget Daidalos och redaktör för tidskriften Ord & Bild (1994-1998). Som frilansskribent har han medverkat i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter samt ett stort antal tidskrifter och böcker.

 

År 1995 var han med om att grunda Nätverkstan Kultur där han länge varit arbetande styrelseordförande. Idag är han verksam som seniorrådgivare.

 

Hösten 2013 övertog han Bokförlaget Korpen, där han nu på lediga stunder är verksam som bokförläggare. Våren 2018 gick han tillsammans med Dixikon in som delägare i Bokförlaget Tranan.

 

2015-2018 var han ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden. Åren 2007-2008 arbetade han på Regeringskansliet som sekreterare i Kulturutredningen (SOU 2009:16). Han var ordförande för Kulturrådets grupp för stöd till kulturtidskrifter åren 2000-2006.

Staffan rund 450px
STAFFAN HJALMARSSON
Medförfattare

Staffan Hjalmarsson konstnär och aktiv inom konst- och kulturdriven omställning (KKO).

 

KKO tar tillvara den kompetens som finns i kultur- och konstsektorn. Kompetens som allt fler efterfrågar: hur skapar vi ännu mer handlingskraft och ansvarstagande i det ekologiska och orättvisa nödläge som vi satt oss i? Krisen är också existentiell och där konst- och kultursektorn kan leda jakten på svaren: vad innebär det att vara människa i en tid av omställning?

 

Staffan stöttar och bygger organisationer med stöd av systematiken från internationella standarder om omställning som ISO 26000 och Agenda 2030 och engagemanget från KKO.

 

Har medgrundat fem ideella organisationer (bla den socialt ansvarstagna plattformen för digitala skaparverkstäder Folk Lab)  och aktiebolaget Mode III (en komvuxskola i mode och hållbarhet). 

 

Har en kandidat i fri konst och en halv master i kritiska ledarskapsstudier och ses gärna på LinkedIn, Gullspång eller Konstjord Artspace i Nacka.

MEDVERKANDE

I Gullspångsmodellen (modellen) medverkande över 300 personer under nästan fem år. I Gullspångsmodellen (boken) berättar vi bara en berättelse från ett perspektiv. I boken finns material från: 

>>> G=T=B=R=G, poestikollektiv med Athena Farrokhzad, Kristofer Folkhammar och Linn Hansén som 2010 – 2012 hade ett kulturstrategiskt motiverat samarbete med Gullspångsmodellen för att bland annat autoexotisera Västra Götalandsregionen.


>> Johan Marshall, fotograf. Fick 2009 uppdraget att fotografera Gullspångs kommunpolitiker som ”kött och blod”.

 

>>> PiccoloKulturUtvecklare (PKU), cirka 80 14 – 18 åringar från Gullspångs kommun som jobbade somrarna 2009 till 2012 med att bryta ned kommunens och Gullspångsmodellens kulturpolitiska mål till hanterbara utmaningar som går att lösa på ett sommarjobb.

 

>>> Pål Bylund, formgivare Gullspångsmodellen (modell). Tog bland annat laxens köttrosa färg och kronan guldfärg från Gullspångs kommun logotype för att skapa grafisk form och kommunikation av Gullspångsmodellen.

PRODUKTION

>>> Redaktör: Michael Löfgren

 

>>> Grafisk form: Jens Andersson

 

>>> Förlag: Nätverkstan

 

>>> Produktionsgemenskap: Made by Aya

 

>>> Transkribering: Karin Arbelius, Orden

 

>>> Finansiärer: Frispel genom Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Stiftelsen Framtidens Kultur och Helge Ax:son Johnsons stiftelse

TACK!

Stort tack till alla er som läst utkast och stöttat oss under resans gång. Det hade verkligen inte gått utan er!