DAVID OM MODELLEN

Inspiration kom från så skilda håll som från den franske utopiske socialisten Charles Fourier (1772-1837), modern performancekonst, samtida kulturpolitisk forskning och den statliga Kulturutredning (SOU 2009:16) som lämnade sitt betänkande i februari 2009, just när aktiviteterna i Gullspång börjat omtalas utanför kommungränsen och nådde en häpen omvärld.

 

Boken har en lång förhistoria. Undertecknad kontaktades av Staffan i ett tidigt skede och diskussionerna har böljat fram och åter. Vi vände och vred på syfte, innehåll och form. Diskussionerna om formen innefattade allt från excel-ark till post it-lappar och klistermärken som skulle spridas på stan.

 

Till slut enades vi om en traditionell skriftlig framställning i något sånär kronologisk ordningsföljd. Staffan sökte upp och intervjuade många av de inblandade. Hur såg de på vad som hände så här i efterhand?

 

Därefter intervjuade jag Staffan under ett antal längre sittningar. Dessa samtal har transkriberats och bearbetats. Staffan har helt enkelt berättat och jag skrivit. Berättelsen är därför i jagform.

 

/ David Karlsson, medförfattare, Otterbäcken, 15 april 2021

STAFFAN OM MODELLEN

Sedan starten på Gullspångsmodellen december 2008 frågar alla (även jag) vad modellen ”är”. 

Inför Kommunfullmäktige juni 2012 formuleras en av många versioner av modellen. Här kan du läsa Verksamhetsplanen och en Grafisk översikt över modellen. Både dokumenten röstades igenom av Gullspångs kommunfullmäktige.

 

I Gullspång läser fler än 80% lokaltidningen Mariestadstidningen. från augusti 2008 – maj 2013 är Gullspångsmodellen med 35 tillfällen varav två hela ledare ägnas åt arbetet (länk ISSU…).

 

Vid två tillfällen skriver Göteborgsposten om Gullspång och ett tillfälle Dagens Samhälle (Sveriges kommuner och regioners tidning) om arbetet (länk… ).

Modellen utvecklas när Facebook delvis fortfarande är i sin linda. I princip alla viktiga händelser finns på modellens Facebooksida

 

/ Staffan Hjalmarsson, medförfattare, Otterbäcken 15 april 2021

BILDER, PRESS, VIDEO mm